Productes.   Microencapsulats
Ingredients protegits per processos farmacèutics per alliberarse dins els budells.
   Péptids Actius
Biopèptids potenciadors del metabolisme, fertilitat i immunitat.
   Prebiòtics
Microorganismes vius que beneficien la flora dels budells preveient problemes digestius.
   Probiòtics
Hidrats de carboni complexes estimulants del creixement i de l'activitat de la flora dels budells.
   Lípids Especials
Gama de lípids potenciadors de l'activitat fisiològica en diferents camps: digestabilitat, qualitat canal, immunitat i promotors de creixement.
   Esterificats
Lípids esterificats per a la seva protecció i alliberament en els budells.
   Aditius Tècnics
Fluidificants, aglomerants, antiapelmazants i adsorbents